Wzory Pism do pobrania

1. Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość

2. Pismo reklamacyjne